060108


jag är inte bara ytlig, jag kan stryka också.