060525


oh dekadensen!

jag fattade aldrig grejen med eyeglosset. det blir ju de grövsta smear-sen man sett!