060624 pt I
jag blev lite inspirerad, såg en bild på anita björk som fröken julie
o eftersom det var midsommar o allt så var jag ju TVUNGEN.


surt att hallen är så mörk att inget syns utan att vara ful-gult.