061112
jag vill kalla denna serie bilder "gult och rosa"