070209

dags att försöka göra nåt åt eldens sviterdenna jacka är mkt björkish. minns det.