070925

på sophustaket blommar det


jag är förkyld, för snål för esberitox


ser på SATC (i'm his booth-bitch)


och ute lyser månen