071007

göterborgarn i mej skrattar.


sen har jag en önskespegel i hallen