071119


resultatet blev inte så...markant


här står man och sköljer