080313
försöker få bort gammal honung genom att använda varmvatten