080425
lönefredag! tar 174 till göteborg, sidekickar molly i bistron.
jag skulle kunna BARA vara sidekick till folk. micra mat, ringa samtal liksom.