080727
flydde en månads reservturer för en månads semester.
regroupade med mamma och annika i sundsvall