080802

 


annika klappar en kompakt katt


annika klappar en tjur


annika står mot ladugårdsväggen


annika ska sova