081015


här lyckades jag med en väldigt övertydlig bild


jag hittade en flaska kir. dock tom.


det enda i väsby med själ vill de naturligtvis riva.


fast annika har också själ. och stil!