081119

föll äntligen till föga och köpte annifrid-slokhatten jag drömt om i ett antal år.