090529
inviger min nya kamera med en visit hos nyopererade pappa, samt hattparad, samt en show med the knickerkittens

*