090530
testar iso samt svartvit på två koola katter jag träffade på jobbet.