100121


det var läge för fika (ettochetthalvt dygn senare kräktes jag och annika ungefär samtidigt)


här spekulerar jag i hattar