100222


det strålade liksom rakt upp. måste vart från fotbollsplanen.