100225
en timme och en minut gick på kent-konsert


(mellanrumsformerna!)