100313


hade läst att promenader skulle vara bra för ryggen.
insåg sen att de kanske skulle fasas in något senare i läkningsprocessen.