buffy(det syns på håret). och en lampa som annika håller på att rita


magnus <3 livet utan en scanner kan kännas torftigt.